Profesjonalne Rozwiązania
dla Administracji Publicznej
Infolinia:
801 044 102
Aktualności
Co nowego

Legislator Premium firmy ABC PRO pozwala na spełnienie wymagań nowej ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych

Portale użytkowników
eap.upe.com.pl
Zawsze najświeższe informacje, ćwiczenia i porady dotyczące Edytora Aktów Prawnych XML
edu.upe.com.pl
Śledź historię wersji i nowe funkcje systemu Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Nasze systemy
Edytor Aktów Prawnych XML
„Edytor Aktów Prawnych XML” jest to aplikacja, która służy do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML i ich elektronicznego podpisywania zgodnie z wymogami określonymi przez MSWiA (Dz.U. 2008 Nr 75 poz. 451)
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
„EDU” to wielomodułowy system obejmujący w sposób kompleksowy proces składania i publikowania elektronicznej wersji dziennika urzędowego, zarówno na poziomie wojewódzkim jak i ministerialnym zgodnie z wymogami określonymi przez MSWiA (Dz.U. 2008 Nr 75 poz. 451)
Przeglądarka Aktów Prawnych XML
„Przeglądarka Aktów Prawnych XML” to darmowe, proste w instalacji i użytkowaniu narzędzie pozwalające na przeglądanie i podpisywanie plików aktów prawnych sporządzonych w Edytorze Aktów Prawnych XML i edytorze MSWiA EDAP.
Urzędowa Poczta Elektroniczna
System realizuje dwukierunkową komunikację i wymianę dokumentów pomiędzy Redakcją Dziennika Urzędowego a podmiotami zobowiązanymi zgodnie wymogami okreslonymi przez MSWiA (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651).